Rezerwacje

Zależy mi aby szczury urodzone w mojej hodowli trafiały w jak najlepsze warunki. Aby kupić szczura ode mnie nie trzeba mieć doświadczenia, ale trzeba wykazać, że jest się przygotowanym merytorycznie na przyjęcie nowego domownika.

Aby zarezerwować malucha z mojej hodowli należy uważnie przeczytać poniższe punkty a następnie śledzić stronę lub/i facebooka hodowli lub też zapisać się do newslettera i po ogłoszeniu narodzin interesującego Państwa miotu wypełnić ankietę i przesłać ją na adres zirraelrattery@gmail.com:

ankieta hodowli

Aby otrzymywać na bieżąco informacje o narodzinach nowych miotów zapisz sie do newslettera

UWAGA W związku z poważną sytuacją dotyczącą pandemii koronawirusa COVID-19 garść zasad i informacji, które obowiązywać będą do czasu uspokojenia sytuacji.
Hodowla działa normalnie
W trosce o nasze wzajemne zdrowie proszę o bezwzględne stosowanie się do poniższych zasad odbioru malców:
1. Po odbiór maluchów zapraszam wyłącznie osoby ZDROWE (bez kaszlu kataru, jakichkolwiek objawów przeziębienia – jeśli czujesz się źle – napisz przełożymy termin odbioru);
2. Po odbiór malców zapraszam wyłącznie JEDNĄ osobę, która podpisuje umowę. Proszę nie przyprowadzać dzieci, mężów/żon, partnerów/partnerek czy przyjaciół;
3. Wizytę zaczynamy od dezynfekcji rąk;
4. Zadbajmy o to aby odbiory odbywały się szybko – bez nadmiernie długiego kontaktu osobistego – wszelkie pytania proszę zadawać mailem. Gdy tylko temperatura pozwoli odbiory będą odbywały się na zewnątrz budynku;
5. Do odwołania nie ma możliwości obejrzenia innych zwierząt w hodowli;

 1. Nie sprzedaję szczurów na karmę, do sklepów zoologicznych ani do laboratoriów.
 2. Szczury z mojej hodowli wydawane są ze statusem PET – czyli nie do rozmnażania. Jeżeli jesteś hodowcą zarejestrowanym w polskim lub zagranicznym związku hodowców – napisz – jestem otwarta na podjęcie współpracy.
 3. Szczury to zwierzęta stadne i nie wolno skazywać ich na samotność. Nie sprzedaję szczurów jeżeli nie będą miały zapewnionego towarzystwa co najmniej jednego osobnika własnego gatunku i tej samej płci (lub wykastrowanego osobnika płci przeciwnej) w odpowiednim wieku (maxymalna dopuszczalna różnica wieku to 6 miesięcy).
 4. Ceny maluchów ustalane są po urodzeniu się miotów. Zazwyczaj cena mieści się w granicach 150 – 200 zł.
 5. Tylko osoba pełnoletnia może podpisać ze mną umowę na podstawie której przekazuję szczury do nowych domów – jeśli jesteś niepełnoletni, będzie musiał podpisać ją Twój opiekun prawny.
 6. Od przyszłych opiekunów wymagam pozostawania ze mną w kontakcie mailowym – wiąże się to z przesyłaniem raz na kwartał kilku zdań na temat charakteru i zdrowia zwierzaka z hodowli.
 7. Po śmierci szczura z mojej hodowli wymagam wykonania sekcji/oględzin pośmiertnych i przesłania mi niezwłocznie skanu lub oryginału protokołu sekcyjnego lub opisu ogledzin. Wyjątkiem będą sytuacje, w których przyczyna zgonu będzie znana. Jest to bardzo ważne ze względu na dobór rodziców poszczególnych miotów i selekcję prowadzonych linii w taki sposób aby rodziły się jak najzdrowsze i długo żyjące szczury.
 8. Ankiety i rezerwacje na konkretne malce przyjmowane są po publikacji zdjęć rezerwacyjnych i nie wcześniej niż po ukończeniu przez nie 14 dni. Wyjątkiem są mioty z odmianą silvermane, gdzie rezerwacje zaczynają się nie wcześniej niż w 5 tygodniu życia malców.
 9. Proszę nie przesyłać ankiet do momentu kiedy przy zdjeciach rezerwacyjnych nie pojawi sie status“wolny”
 10. Pierwszeństwo w wyborze mają w kolejności: właściciele rodziców miotu oraz hodowcy. Ostateczne zdanie w kwestii kolejności wyboru maluchów zawsze pozostawiam sobie.
 11. Po wyborze konkretnego malucha/maluchów czekam na wpłacenie zadatku, w wysokości 1/3 ceny. Późniejsza rezygnacja lub brak kontaktu i w efekcie usunięcie rezerwacji nie uprawia do zwrotu zadatku.
 12. Maluchy wydawane są do nowych domów w wieku 6 tygodni. Wyjątkiem są mioty z odmianą silvermane gdzie malce wydawane będą w wieku 7 – 8 tygodni.
 13. Odbiór możliwy jest w Warszawie. Istnieje też możliwość transportu grzecznościowego poprzez grupy transportowe czy serwisy typu blablacar. Za zapewnienie transportu oraz transportera, zawsze odpowiada nowy opiekun szczura.
 14. Jeśli z jakichś przyczyn nie będziesz już mógł zajmować się szczurem ode mnie – poinformuj mnie o tym – pomogę w znalezieniu mu nowego domu lub przyjmę szczura do siebie.
 15. Do każdego malucha zostanie dołączony rodowód oraz kopia umowy.
 16. Zastrzegam sobie prawo do odmowy przyjęcia rezerwacji bez podawania przyczyn.

Z przyjemnością informuję, iż od 28.06.2020 r. istnieje możliwość kastracji maluchów z hodowli przed ich odbiorem. Zabiegi będą wykonywane przez Justynę Jabłońską w Gabinet Weterynaryjny Kiwi w narkozie wziewnej.
Malce mogą być kastrowane od 6 tygodnia życia i 120 gramów wagi, więc automatycznie ich odbiór będzie wydłużony o czas oczekiwania na zabieg oraz rekonwalescencję (minimum 7 dni po zabiegu).
Nowy opiekun pokrywa koszty zabiegu i opieki pooperacyjnej.
kastracja samca: 30 zł wizyta kwalifikacyjna + 130 zł kastracja
kastracja samicy: 30 zł wizyta kwalifikacyjna + 200 zł kastracja
Chęć kastracji należy zgłosić przy rezerwacji malców.
Należność za zabieg uiszcza się minimum 2 dni przed planowanym zabiegiem.
Ewentualne niepowodzenie zabiegu nie upoważnia opiekuna do zwrotu jego kosztów.
Nowy opiekun będzie zobowiązany do przesłania skanu podpisanego oświadczenia o treści:
“Ja niżej podpisany/a /imię i nazwisko/ wyrażam zgodę na zastosowanie u zwierzęcia /imię odmiana/ znieczulenia na przeprowadzenie zabiegu kastracji. Jestem świadomy/a że znieczulenie jak i przeprowadzenie zabiegu pociągają za sobą ryzyko dla życia i zdrowia zwierzęcia /podpis/”

Środki te służą jedynie do ochrony szczurów przed ludźmi, którzy nie są w stanie w pełni zadbać o zwierzę. Dlatego wierzę, że wszyscy naprawdę zainteresowani spełnią wszelkie wymagania i nie będą się obawiali pisać w sprawie malców z mojej hodowli.

Dziękuję za zrozumienie!

Comments are closed.