Rezerwacje

Zależy mi aby szczury urodzone w mojej hodowli trafiały w jak najlepsze warunki. Aby kupić szczura ode mnie nie trzeba mieć doświadczenia, ale trzeba wykazać, że jest się przygotowanym merytorycznie na przyjęcie nowego domownika.

Aby zarezerwować malucha z mojej hodowli należy uważnie przeczytać poniższe punkty a następnie śledzić stronę lub/i facebooka hodowli lub też zapisać się do newslettera i po ogłoszeniu narodzin interesującego Państwa miotu wypełnić ankietę i przesłać ją na adres zirraelrattery@gmail.com:

ankieta hodowli

Aby otrzymywać na bieżąco informacje o narodzinach nowych miotów zapisz sie do newslettera

 1. Nie sprzedaję szczurów na karmę, do sklepów zoologicznych ani do laboratoriów.
 2. Szczury z mojej hodowli wydawane są ze statusem PET – czyli nie do rozmnażania. Jeżeli jesteś hodowcą zarejestrowanym w polskim lub zagranicznym związku hodowców – napisz – jestem otwarta na podjęcie współpracy.
 3. Szczury to zwierzęta stadne i nie wolno skazywać ich na samotność. Nie sprzedaję szczurów jeżeli nie będą miały zapewnionego towarzystwa co najmniej jednego osobnika własnego gatunku i tej samej płci (lub wykastrowanego osobnika płci przeciwnej) w odpowiednim wieku (maxymalna dopuszczalna różnica wieku to 6 miesięcy).
 4. Ceny maluchów ustalane są po urodzeniu się miotów. Zazwyczaj cena mieści się w granicach 200 – 300 zł.
 5. Tylko osoba pełnoletnia może podpisać ze mną umowę na podstawie której przekazuję szczury do nowych domów – jeśli jesteś niepełnoletni, będzie musiał podpisać ją Twój opiekun prawny.
 6. Od przyszłych opiekunów wymagam pozostawania ze mną w kontakcie mailowym – wiąże się to z przesyłaniem raz na kwartał kilku zdań na temat charakteru i zdrowia zwierzaka z hodowli.
 7. Po śmierci szczura z mojej hodowli wymagam wykonania sekcji/oględzin pośmiertnych i przesłania mi niezwłocznie skanu lub oryginału protokołu sekcyjnego lub opisu oględzin. Wyjątkiem będą sytuacje, w których przyczyna zgonu będzie znana. Jest to bardzo ważne ze względu na dobór rodziców poszczególnych miotów i selekcję prowadzonych linii w taki sposób aby rodziły się jak najzdrowsze i długo żyjące szczury.
 8. Ankiety i rezerwacje na konkretne malce przyjmowane są po publikacji zdjęć rezerwacyjnych i nie wcześniej niż po ukończeniu przez nie 14 dni.
 9. Proszę nie przesyłać ankiet do momentu kiedy przy zdjęciach rezerwacyjnych nie pojawi się status “wolny”
 10. Pierwszeństwo w wyborze mają w kolejności: właściciele rodziców miotu oraz hodowcy. Ostateczne zdanie w kwestii kolejności wyboru maluchów zawsze pozostawiam sobie.
 11. Po wyborze konkretnego malucha/maluchów czekam na wpłacenie zadatku, w wysokości 1/3 ceny. Późniejsza rezygnacja lub brak kontaktu i w efekcie usunięcie rezerwacji nie uprawia do zwrotu zadatku.
 12. Maluchy wydawane są do nowych domów w wieku 6 tygodni. Początkowa data odbioru zawsze jest podawana nad zdjęciami rezerwacyjnymi.
 13. Odbiór możliwy jest w Warszawie. Istnieje też możliwość transportu grzecznościowego poprzez grupy transportowe czy serwisy typu blablacar. Za zapewnienie transportu oraz transportera, zawsze odpowiada nowy opiekun szczura.
 14. Maluchy należy odebrać w terminie 2 tygodni od początkowej daty odbioru poza sytuacjami wyjątkowymi uzgodnionymi z hodowcą. W innym przypadku za każdy kolejny dzień przebywania malca w hodowli będzie naliczana dodatkowa opłata w wysokości 10 zł/dobę (za jednego malca).
 15. Jeśli z jakichś przyczyn nie będziesz już mógł zajmować się szczurem ode mnie – poinformuj mnie o tym – pomogę w znalezieniu mu nowego domu lub przyjmę szczura do siebie.
 16. Do każdego malucha zostanie dołączony rodowód oraz kopia umowy.
 17. Zastrzegam sobie prawo do odmowy przyjęcia rezerwacji bez podawania przyczyn.

UWAGA! możliwość kastracji i sterylizacji nie dotyczy odmiany dwarf. do maja 2024 nie ma mozliwości kastracji maluchów.

Z przyjemnością informuję, iż od 28.06.2020 r. istnieje możliwość kastracji maluchów z hodowli przed ich odbiorem. Zabiegi będą wykonywane przez Justynę Jabłońską w Przychodni Weterynaryjnej MANGO w narkozie wziewnej.
Malce mogą być kastrowane od 5 tygodnia życia i osiągnięcia 120 gramów wagi, więc automatycznie ich odbiór będzie wydłużony o czas oczekiwania na zabieg oraz rekonwalescencję (minimum 5 dni po zabiegu).
Nowy opiekun pokrywa koszty zabiegu i opieki pooperacyjnej.
– kastracja samca: 70 zł wizyta kwalifikacyjna + 200 zł kastracja + wizyty kontrolne 80 zł (łącznie 350)
– kastracja samicy: 70 zł wizyta kwalifikacyjna + 300 zł kastracja+ wizyty kontrolne 80 zł (łącznie 450)
Chęć kastracji należy zgłosić przy rezerwacji malców.
Należność za zabieg uiszcza się minimum 2 dni przed planowanym zabiegiem.
Ewentualne niepowodzenie zabiegu nie upoważnia opiekuna do zwrotu jego kosztów.
Nowy opiekun będzie zobowiązany do przesłania skanu podpisanego oświadczenia o treści:
“Ja niżej podpisany/a /imię i nazwisko/ wyrażam zgodę na zastosowanie u zwierzęcia /imię odmiana/ znieczulenia na przeprowadzenie zabiegu kastracji. Jestem świadomy/a że znieczulenie jak i przeprowadzenie zabiegu pociągają za sobą ryzyko dla życia i zdrowia zwierzęcia /podpis/”

Środki te służą jedynie do ochrony szczurów przed ludźmi, którzy nie są w stanie w pełni zadbać o zwierzę. Dlatego wierzę, że wszyscy naprawdę zainteresowani spełnią wszelkie wymagania i nie będą się obawiali pisać w sprawie malców z mojej hodowli.

Dziękuję za zrozumienie!

Comments are closed.